آرشیو دسته: آموزش

  • تولید محتوای مناسب

    تولید محتوا در بازاریابی دیجیتال از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است تا جایی که برخی از محتوا به عنوان پادشاه یاد میکنند. در تولید محتوا  برای سایت باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرند: تولید محتوا باید به درستی و با رعایت تمامی استانداردهای گوگل انجام گیرد. محتوای نوشته شده باید کاملا مرتبط با موضوع […]